PHÒNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC BÁCH VIỆT


Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Dĩnh Kế, TP Bắc Giang

Địa chỉ phòng giao dịch dự án:

Phòng giao dịch tại: Khu đô thị Bách Việt Lake Garden

HOTLINE: 0888.36.2228

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

Chuyển đến thanh công cụ